‘Oku ‘i ai nai ha taha ‘oku sio ki he ‘Otua?

Email Mo‘ui Mo‘oni
Share
Vitio Kalisitiane
Ko e Kosipeli
Ko e Kosipeli

Vitio Kalisitiane, fakatonga
 
‘Oku ‘i fe ‘a e Siasi pe ‘e taha ‘oku mo‘oni?
‘Oku ‘i fe ‘a e Siasi pe ‘e taha ‘oku mo‘oni?

Vitio Kalisitiane, fakatonga
 
Fakatomala
Fakatomala

Vitio Kalisitiane, fakatonga
 
Tupu fakalaumalie
Tupu fakalaumalie

Vitio Kalisitiane, fakatonga
Ko e vitio fakatokanga ki he mamonga
Sisu Kalaisi vs mamonga
Sisu Kalaisi vs. mamonga

Vitio Kalisitiane, fakatonga
 
Ko e fakatokanga ‘a Sisu Kalaisi ki he Mamonga
Ko e fakatokanga ‘a Sisu Kalaisi ki he Mamonga

Vitio Kalisitiane, fakatonga
 
Oku ‘i ai nai ha taha
 ‘oku sio ki he ‘Otua?
‘Oku ‘i ai nai ha taha ‘oku sio ki he ‘Otua?

Vitio Kalisitiane, fakatonga
Ko e vitio fakatokanga ki he kilisimasi
Na‘e fa‘ele‘i koa ‘a Sisu ‘i he ‘aho 25 ‘o Tisema?
Na‘e fa‘ele‘i koa ‘a Sisu ‘i he ‘aho 25 ‘o Tisema?

Vitio Kalisitiane, fakatonga