‘Oku ‘i fe ‘a e Siasi pe ‘e taha ‘oku mo‘oni?

Email Mo‘ui Mo‘oni
Share

 
Ko e www.mouimooni.com na‘e fa‘u ia ha ongo matu‘a mali. Pea ‘oku ma tui ki he Tohitapu ‘a ia ‘oku mo‘oni, pea ko e ngaahi lea ia ‘a e ‘Otua. Koia ai ‘oku ma fakatahataha‘i kotoa e ngaahi vitio ma‘au. Kapau ‘oku ke kau mo e ki‘i vitio ko ‘eni pea te mau kole atu leva keke kataki ‘o talaki atu ia ki he tokolahi teke lava.
Malo ‘aupito ho‘omou me‘a mai ka mou me‘a aa.
‘Ofa lahi atu, Mo‘ui Mo‘oni

Vitio Kalisitiane
Ko e Kosipeli
Ko e Kosipeli

Vitio Kalisitiane, fakatonga
 
‘Oku ‘i fe ‘a e Siasi pe ‘e taha ‘oku mo‘oni?
‘Oku ‘i fe ‘a e Siasi pe ‘e taha ‘oku mo‘oni?

Vitio Kalisitiane, fakatonga
 
Fakatomala
Fakatomala

Vitio Kalisitiane, fakatonga
 
Tupu fakalaumalie
Tupu fakalaumalie

Vitio Kalisitiane, fakatonga
Ko e vitio fakatokanga ki he mamonga
Sisu Kalaisi vs mamonga
Sisu Kalaisi vs. mamonga

Vitio Kalisitiane, fakatonga
 
Ko e fakatokanga ‘a Sisu Kalaisi ki he Mamonga
Ko e fakatokanga ‘a Sisu Kalaisi ki he Mamonga

Vitio Kalisitiane, fakatonga
 
Oku ‘i ai nai ha taha
 ‘oku sio ki he ‘Otua?
‘Oku ‘i ai nai ha taha ‘oku sio ki he ‘Otua?

Vitio Kalisitiane, fakatonga
Ko e vitio fakatokanga ki he kilisimasi
Na‘e fa‘ele‘i koa ‘a Sisu ‘i he ‘aho 25 ‘o Tisema?
Na‘e fa‘ele‘i koa ‘a Sisu ‘i he ‘aho 25 ‘o Tisema?

Vitio Kalisitiane, fakatonga